Problematika STA

Väčšina občanov Slovenskej Republiky dnes žije v bytových domoch, ktoré boli postavené pred rokom 1989. Takmer všetky tieto bytové domy disponujú STA. V dnešnej dobe SAT TV, IPTV, boli STA neprávom zatlačené do úzadia. Problém bude asi v tom, že STA čerpá TV programy, ktoré sú voľne šírené na DVB-T vysielačoch, na ktorých sú vysielané aj tie TV programy , ktoré sú pre diváka k dispozícii bez upisovania, zadarmo.

Základná funkčnosť STA spočíva v jej základnej údržbe a ochrane.

Údržba – po 10tkach rokoch výmena poškodených dielov STA, ako sú popraskané koaxiálne zvody antén na streche domu, výmena poškodených TV antén.

Najdôležitejšiu údržbu STA si vyžadovala jej digitalizácia, t.j. prechod z analógového TV vysielania na digitálne DVB-T vysielanie. Dňa 29.06.2011 slovenské pozemné (terestriálne ) TV vysielanie prešlo v plnej miere na DIGITÁLNE TV vysielanie. V bytových domoch, kde si vlastníci bytov nezabezpečili digitalizáciu svojej STA , prišli o možnosť ju využívať, t.j. prišli o možnosť, sledovať TV programy zadarmo. Tam, kde si vlastníci bytov STA zdigitalizovať nechali , dnes ju môžu využívať bez nejakých investícii zadarmo.

Ochrana - TV prípojky STA v jednotlivých bytoch sú realizované formou TV stupačky od najvyššieho poschodia po prízemie. Preto je dôležité, aby si vlastníci /nájomcovia bytov uvedomili, že niektoré veci v ich bytoch sú spoločné aj pre ostatných obyvateľov obytného domu. Napríklad rozvody kúrenia, vody, kanalizácie a tak isto aj TV rozvody. Čiže tým, že si rozbijú, zalejú farbou, zamurujú alebo nedajbože vyhodia panel aj s TV stupačkou, tak odstavia svojho suseda pod sebou od TV signálu !!! Všetko sa dá opraviť, len základ je , aby vlastník bytu, ktorý niečo zničil, mal ochotu danú vec dať do pôvodného stavu.

Výhody STA:

TV programy, ktoré môžete mať k dispozícii na Vašej STA.

Hlavným prevádzkovateľom DVB-T na Slovensku je Towercom a.s.

TV programy, ktoré na STA môžete sledovať zadarmo: Towercom

Nadštandardný TV balík na STA (Plustelka), platený, ale bez upisovania: Plustelka

TV programy regionálnych vysielačov- v Leviciach momentálne je to Levická Televízia

Maďarské TV programy – v Leviciach možný cezhraničný presah príjmu všetkých voľných Maďarských TV programov.