Dotácia na rekonštrukciu STA

Firma dentech je pre Levický okres výhradným dealerom služby: Dotácia na rekonštrukciu STA od spoločnosti Towercom a.s.

Je určená pre spoločenstvá vlastníkov bytových jednotiek v činžiakoch, na rekonštrukciu (obnovu) starých, ale aj výstavbu nových STA .

Priame dotácie na rekonštrukcie STA boli ukončené dňa 1.6.2022. Dotácie pokračujú s podmienkou odoberania služby Plustelka vlastníkmi bytov.

Rekonštrukcie STA prevádzame naďalej. Pri súčasných cenách za televízne služby sa Vám oplatí ísť do rekonštrukcie STA aj bez dotácie.

Dotácia na rekonštrukciu STA na vašom bytovom dome (paneláku), môže za určitých podmienok dosiahnúť až 100 % nákladov spojených s rekonštrukciou Vašej STA.

Podmienkou dotácie na rekonštrukciu STA sú funkčné účastnícke TV zásuvky v jednotlivých bytoch (aby rekonštrukcia STA mala zmysel)

Kontrola TV zásuvok v jednotlivých bytoch a ich prípadná oprava (ak sú poškodené: zaliate farbou, rozbité, chýbajúce...) vykonáva firma dentech a je platená z fondu opráv.

Na viditeľnom mieste musí byť vylepená nálepka „Plustelka aj vo vašom vchode“ (A4)

Rekonštrukciu STA na Vašom dome si musíte odsúhlasiť buď oficiálnym písomným hlasovaním alebo hlasovaním na Domovej schôdzi nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov.

Dotáciu poskytuje Towercom a.s., prevádzkovateľ televíznej služby Plustelka.

Detailné informácie na tel. 0907 727 886, alebo dentech@dentech.sk